تایمر ثانیه و دقیقه شیوا امواج تایمر ثانیه شیوا امواج درحجم کوچک با دقت و ثبات در تکرار و

مشاهده

تایمر ستاره مثلث شیوا امواج تایمر ستاره مثلث شیوا امواج دستگاهی مناسب جهت راه اندازی موتورهای رتورقفسی با تبدیل ستاره

مشاهده

سوپر کنترل فاز دیجیتال شیوا امواج سوپر کنترل فاز دیجیتال با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و استفاده از سیستم میکروپرسسوری

مشاهده

کنترل فاز بار شیوا امواج برق صنعتی عالی قاپو تامین کننده انواع قفل ، کلید ، لولا، دستگیره توکار 087، کلید زیمنسی کوتاه و...از محصولات و خدمات

مشاهده

کنترل فاز میکرو پروسسوری شیوا امواج برق صنعتی عالی قاپو تامین کننده انواع قفل ، کلید ، لولا، دستگیره توکار 087، کلید زیمنسی کوتاه و...از محصولات و خدمات

مشاهده

ساعت نجومی 6A و 20A شیوا امواج برق صنعتی عالی قاپو تامین کننده انواع قفل ، کلید ، لولا، دستگیره توکار 087، کلید زیمنسی کوتاه و...از محصولات و خدمات

مشاهده

فتوسل 6A شیوا امواج برق صنعتی عالی قاپو تامین کننده انواع قفل ، کلید ، لولا، دستگیره توکار 087، کلید زیمنسی کوتاه و...از محصولات و خدمات

مشاهده

ترموستات 125+ 50- درجه سانتیگراد شیوا امواج ترموستات-50°C .. 125°Cاین ترموستات دستگاهی مناسب برای کنترل

مشاهده

کنترل سطح مایعات شیوا امواج برق صنعتی عالی قاپو تامین کننده انواع قفل ، کلید ، لولا، دستگیره توکار 087، کلید زیمنسی کوتاه و...از محصولات و خدمات

مشاهده

سوپر ولت آمپر ولت 96B شیوا امواج 3دستگاه آمپرمتر10 دستگاه دریک دستگاه شامل:

مشاهده

آمپر متر و ولت متر 96 شیوا امواج

مشاهده

نمایندگی ترموستات داکت RWD مدل 40 در 25 رعد الکتریک برق صنعتی عالی قاپو تامین کننده انواع قفل ،

مشاهده